Memberships

מסלולים ™Creating Time

לא משנה איזה סוג אמא את - יש לנו מסלול בשבילך!

כיף ראש חודש
לכל השנה

₪17

x 12 חודשים

₪204 לשנה

12 פעילויות לשנה

כל ראש חודש יהיה כיף מחדש עם פעילות קרייאטינג טיים חדשה הקשורה לחג הקרב שיגיע אליכם ישר לתיבת המייל.

כיף שבועי
לכל השנה

₪37

x 12 חודשים

₪444 לשנה

52 פעילויות בשנה

כל שבוע תקבלו פעילות קרייאטינג טיים למייל שלכם!

כל שבוע תקבלו פעילות חדשה - כל פעם נפתיע אתכם עם משהו חדש! וזה כמובן כולל גם את הפעילות המיוחדת הקשורה לחג הקרב.

כיף שבועי
מחודש-לחודש

₪47

לחודש

מתחדש כל חודש
ניתן לבטל בכל עת

כל שבוע תקבלו פעילות קרייאטינג טיים למייל שלכם!

כל שבוע תקבלו פעילות חדשה - כל פעם נפתיע אתכם עם משהו חדש! וזה כמובן כולל גם את הפעילות המיוחדת הקשורה לחג הקרב.